Priser på juletræer

Priserne på juletræerne ligger endnu ikke fast. Vi er meget indstillet på et langvarigt samarbejde, så vi vil forsøge at være konkurrencedygtig - også på priserne.

Priserne afhænger også af, hvor mange du køber, og hvor kritisk du er med kvaliteten.

Kontakt os derfor om priser, så snart du ved, hvor mange du ca. ønsker.

Vi kan også sørge for transport.

Kontakt os i god tid før du evt. vil besøge os, så vi kan planlægge at vise dig rundt.